LUX VIEW

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

Regulamin konkursu „Darmowy pobyt”

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu
jest Mariusz Pająk

ul. Krucza 9

32-590 Libiąż

2.Fundatorem nagrody jest Organizator.

3.Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie
osoby pełnoletnie.

5.Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6.Konkurs trwa od 03.04.2023 do 10.04.2023 do końca dnia.

7.Wyniki Konkursu
zostaną ogłoszone 12.04.2023 na naszej stronie FB @apartamentwszczyrku

8.Konkurs odbywa się za
pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym
Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/apartamentwszczyrku.

9.Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a @apartamentwszczyrku.

Zadanie konkursowe

10.Zadanie konkursowe polega na (tutaj ważne, aby jak najdokładniej
opisać na czym polega).

11.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12.W konkursie
zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

13.Najciekawszy wpis zostanie wybrany przez nas jako właścicieli.

14.Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o
wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu
Facebook.

15.Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury
w wypowiedziach.

16.Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.

Nagroda

17.Nagrodą w konkursie jest pobyt na 2 noce w apartamencie LuxView w Szczyrku.
Pobyt ten może odbyć się w terminie od 13.04.2023 do 22.06.2023.
Zasady pobytu:
-pobyt w wybranych dniach od niedzieli do czwartku
-pobyt z wyłączeniem dat już zarezerwowanych i dat:28.04.2023-03.05.2023, 08.06.2023-10.06.2023,

18.Nagrodę można odebrać kontaktując się z nami dowolnym kanałem komunikacyjnym,tj. telefonicznie, facebook,itp .

19.Nagrodę należy wykorzystać najpóźniej do dnia 22.06.2023, po tym czasie nagroda
traci ważność.

20.Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na fanpage.

21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane
przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o
przyznaniu nagrody.

23.W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie
Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24.Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres:apartluxview@gmail.com.

25.Reklamacja powinna zawierać imię i
nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Darmowy pobyt).

26.Reklamacje rozpatrywane są w terminie
30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27.Informujemy, że administratorem danych
osobowych uczestników Konkursu
jest Mariusz Pająk.

28.Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie
niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
Dane zostały zebrane
przez fanpage na Facebooku @apartamentwszczyrku.

29.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy,
a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego
z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31.Spory odnoszące się i
wynikające z Konkursu
będą rozwiązywane
przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla organizatora.

32.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
Konkursu w trakcie
jego trwania. Informacja o
zmianach będzie zamieszczona na fanpage @apartamentwszczyrku.

33.Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Nasza strona używa cookies, aby zapewnić jak najwyższą jakość na naszej stronie View more
Cookies settings
Zaakceptuj
Prywatność i ciasteczka
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej szczegóły. Polityka prywatności strony www.apartamentlux.pl 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w Lux view w Szczyrku. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mariusz Pająk, ul. Szczytowa 45A/1, nr telefonu +48 512 316 866. 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania rezerwacji noclegu. 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 10. Dane osobowe podane w formularzach na stronie przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji usług oraz wymagany np. przez prawo podatkowe. 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.apartamentlux.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.   W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.
  1. Informacja o plikach cookies.
- Serwis korzysta z plików cookies. - Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. - Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. - Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. - Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. - Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. - Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. - Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. - Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. - W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  1. Zarządzanie plikami cookies
- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Save settings
Cookies settings