LUX VIEW

REGULAMIN APARTAMENTU

REGULAMIN APARTAMENTU: Ul. Szczytowa 45A/1, Szczyrk. 

 1. Rezerwacja równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Kody dostępu do apartamentu oraz części wspólnych nieruchomości będą wysłane na podany przez Klienta adres e-mail i/lub telefon przed rozpoczęciem pierwszej doby w apartamencie i uiszczeniu opłaty za pobyt.
 4. Do strefy wellness obowiązują zapisy.
 •  Wejście można zarezerwować poprzez stronę www.   Instrukcja zostanie przesłana przed przyjazdem. 
 • Obowiązuje limit wejść indywidualnych do strefy wellness – 1 wejście (50 minut) na 2 dni pobytu.
 • Strefa wellness czynna jest codziennie w godzinach   11:00 – 22:00.
 • W dniu przyjazdu można jedynie wejść w godzinach 20-22. 
 • W godzinach 20-22 wejście do strefy wellness bez   zapisów (mogą w tym czasie być inni goście w   strefie wellness).
 1. Klient powinien w dniu przyjazdu zgłosić wszelkie braki i/lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu przyjazdu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w apartamencie lub jego wyposażeniu oraz w nieruchomości wspólnej, nie wynikające z normalnego użytkowania.
 4. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkód wyrządzonych w apartamencie oraz nieruchomościach wspólnych, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez klienta i/lub osoby, za które ponoszą odpowiedzialność.
 5. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest możliwe pod warunkiem wcześniejszej akceptacji ze strony Właściciela. Obowiązują dodatkowe opłaty za pobyt zwierząt.
 6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz innych używek. Palenie dozwolone w wyznaczonych miejscach.
 7. Właściciel lub osoba upoważniona przez niego zastrzega sobie prawo do wyproszenia gości z apartamentu oraz wcześniejszego zakończenia pobytu bez zwrotu poniesionych przez nich kosztów w przypadku:
 • niestosowania się gości do regulaminu apartamentu,
 • podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu
 • innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego
 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00.
 2. Liczba osób mogących nocować w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji, zobowiązują się Państwo zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie, właściciel może odmówić zameldowania lub zakończyć wcześniej pobyt bez zwrotu poniesionych kosztów przez klienta.
 3. Osoby nie zgłoszone w rezerwacji nie mogą:
 • przebywać w apartamencie po godz. 23.00.
 • korzystać ze strefy wellness w części wspólnej nieruchomości
 1. Wcześniejszy wyjazd Klienta, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek, które uniemożliwiają dalszą eksploatację apartamentu do skrócenia pobytu i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 3. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Dane firmy:

 Mariusz Pająk

 Ul. Szczytowa 45A/1

 43-370 Szczyrk

 NIP: 6282100890

 REGON: 525729140

 Telefon: +48 512 316 866

 E-mail: apartluxview@gmail.com

        PŁATNOŚCI:

        1. Cena podana w chwili złożenia rezerwacji jest wiążąca dla obu stron.

        2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata   zadatku. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku:

          a) w wysokości 30% wartości rezerwacji w czasie 12   godzin od momentu rezerwacji przy wyborze wariantu „standard”. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, Właściciel ma prawo odstąpić od umowy. Resztę kwoty należnej   należy wpłacić maksymalnie w momencie  rozpoczęcia się pierwszej zarezerwowanej doby tj. godz.15.00 pierwszego dnia rezerwacji (w   przypadku płatności przelewem bankowym liczy się   data uznania konta Właściciela)

          b) w wysokości 100% wartości rezerwacji w czasie 12 godzin od momentu rezerwacji przy wyborze wariantu „bezzwrotny”. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, Właściciel ma prawo odstąpić od umowy.

        3. Dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.

        4. Klient może wybrać formę płatności:

         a) przelew bankowy – zapłata przed rozpoczęciem usługi. Po złożeniu rezerwacji klient powinien wpłacić należność na rachunek bankowy podany w rezerwacji

         b) zapłata za pomocą płatności online 

         c) karta płatnicza – Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

        5. Wprzypadku wyboru przez Klienta sposobu   płatności przelewem, płatności elektroniczne lub   kartą płatniczą – umowa zawarta jest w momencie   uznania rachunku bankowego Właściciela.

         Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

        REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY:                                                                                                                                                                                                                                          

        1. W przypadku nie wykonania prawidłowo   usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o   przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.   Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony   wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

        W przypadku otrzymania od Klienta zgłoszenia   reklamacyjnego, Właściciel ma 14 dni na  ustosunkowanie się do żądania. 

        2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy   rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy   składaniu rezerwacji:

        a) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi ze   strony klienta przez rozpoczęciem usługi –   wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony. Jeśli   umowa nie została zrealizowana z winy właściciela   klient może żądać podwójnej kwoty zadatku                                                                                                                                                                            b) jeżeli odstąpienie od umowy z winy klienta   nastąpi już po rozpoczęciu usługi – cała kwota   wpłacona na poczet pierwotnej rezerwacji nie   zostanie zwrócona. Jezeli odstąpienie od umowy z   winy właściciela nastąpi już po rozpoczęciu usługi  –   kwota proporcjonalnie zostanie zwrócona za   niewykorzystane noclegi. 

        3. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy   użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego   użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na   inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z   żadnymi kosztami:

Nasza strona używa cookies, aby zapewnić jak najwyższą jakość na naszej stronie View more
Cookies settings
Zaakceptuj
Prywatność i ciasteczka
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej szczegóły. Polityka prywatności strony www.apartamentlux.pl 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w Lux view w Szczyrku. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mariusz Pająk, ul. Szczytowa 45A/1, nr telefonu +48 512 316 866. 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania rezerwacji noclegu. 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 10. Dane osobowe podane w formularzach na stronie przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji usług oraz wymagany np. przez prawo podatkowe. 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.apartamentlux.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.   W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.
 1. Informacja o plikach cookies.
- Serwis korzysta z plików cookies. - Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. - Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. - Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. - Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. - Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. - Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. - Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. - Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. - W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. Zarządzanie plikami cookies
- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Save settings
Cookies settings